Forside

Om Tempelridderne

Ordenens Lov

Templer og Udposter

Ordenens ledelse

Intern

Nationale sider

Kontakt os

Diverse

Hvad er stort og småt?
At stemme sindet
Rigshospitalet
Indlæg i RT Knud Lavard Tempel
Hvem er Tempel Ridder

 

 

Hvem er Tempel Ridder


Tanker omkring et spørgsmål.

af Jostein Gjersvig M i RT Kong Sverre.

Spørgsmålet har så vidt været stillet i århundreder. Fra 1119 har begrebet Tempel Ridder været til stede i verden og siden da, har spørgsmålet været stillet.

Tonen i og hensigten med spørgsmålet har vekslet, men spørgsmålet har været der. Det var måske ikke så rart at spørgsmålet blev stillet i den allerførste spæde begyndelse af Tempel herre Ordenens historie. Da var der al mulig grund til at spørge hvem de var. Disse få arme riddere som havde høje idealer, men skrabet pengepung aflagde sine ridderforpligtelser for Patriarken i JERUSALEM.

Men de var bare disse ni mænd og om nogen hørte, at der fandtes noget som hed Tempelherrerne, eller Tempelridderne, ja så var det højst rimeligt at de spurgte hvem de var - og hvad de var.

Efterhånden kom svarene når disse første ni fik tilslutning af andre ædle mænd som samledes sig i skaren bag Le Beusant, som deres banner blev kaldt.

Og i de kommende to århundrede blev der mindre behov for at spørge om hvem de var - det blev kendt nok i middelaldersamfundet, mægtige som de blev og så udbredt som de efterhånden blev. Deres berømmelse blev faktisk en byrde for dem - særlig når den tids jantelov blev vækket og misundelsens klamme spøgelse begyndte at murre i sjælene til tidens øvrighed. Samfundet top var vist ikke så immun mod denne sygdom og når magt og rigdom står på spil, næredes tanker som ikke er værdige for hverken fyrster eller pave. Og når de stillede spørgsmålet: "Hvem er Tempel Ridder?" var det ikke for at gøre sig kendt med ordenens indhold, men hellere for at vide hvem de skulle slå til imod, når den tid kom.

Og tiden kom som vi ved i 1314, med de for den gamle orden så tragiske konsekvenser. Da kunne spørgsmålet indebære liv eller død for en Tempel Ridder.

Den gamle Tempel Ridder Ordens fald førte mange tragedier med sig - men der voksede også frem en skov af myter og legender. Og spørgsmålet: "Hvem er Tempel Ridder?" blev stillet igen - igen. Tempel Ridder Ordenen blev ikke borte, selvom ordenens fjender fra 1314 havde sat sig det mål. Ordenens væsen og indhold, eller sjæl om vi skal sætte et enkelt ord på, overlever - og så længe ordenens sjæl var levende var også Tempel Ridderen til stede. Ikke manifesteret og i fuld åbenhed for det kunne medføre fare, men i det skjulte blev flammen holdt levende, beskyttet af traditionens skærmende kappe. Det kan vel ikke undre, at når TRO startede sit virke for snart 160 år siden, så var erindringen om den gamle ordens endeligt så rodfæstet og bundet til traditioner at åbenhed ikke var en selvfølge. Og igen kunne spørgsmålet stilles: "Hvem er Tempel Ridder?"

Og vi ved spørgsmålet blev stillet og det stilles stadig - men i stadig mindre udstrækning. Et rimeligt spørgsmål er da: Er det virkelig det vi vil?

Hvem er Tempel Ridder? I ritualet gives der svar - ja endda flere. Og hele vor opdragelse til Tempelriddere går ud på netop dette: At besvare for os selv hvad der skal fylde os, hvad der skal være os som Tempel Ridder.

Så vi som allerede er Tempelriddere, vi stiller altså spørgsmålet: Hvem er Tempel Ridder? Er det ikke lidt overflødigt, at vi som kender svaret stadig er dem som gentager spørgsmålet.

Selvom jeg har boet i Trondheim siden 1955 er jeg jo ikke indfødt trønder og derfor har jeg en anden indfaldsvinkel bla. til de såkaldte trønderskrøner. En af de klassiske historier er den om, ham - ikke trønderen, som spørger: "Er det sandt at trøndere altid svarer på et spørgsmål med et nyt spørgsmål?" Og svaret er vel velkendt - "hvem har sagt det?"

Det udsagn vækker en tankerække hos mig når vi spørger: "Hvem er Tempel Ridder. Kæm som serie det". - Hvem er det som spørge om det. Eller rettere; Hvem andre end Tempel Riddere selv stiller spørgsmålet. Og hvad skulle få dem til at spørge.

Hvor ude i samfundet som vi er en del af, møder vi spørgsmålet: Hvad er en Tempel Ridder - Hvem er Tempel Ridder.

Tja - hvorfor skulle nogle stille det spørgsmål i det hele taget. Hvad skulle få dem til at stille spørgsmålet? Eller for at skifte lidt på ordene; Hvem skulle få dem til at stille spørgsmålet?

Når jeg har anledning til at orientere en mulig ny medvandrer om Tempel Ridder Ordenen er noget af det første som dukker op spørgsmålet om hemmeligheder. Tempel Ridder Ordenen - en orden; det smager jo af skjulte mysterier og hemmeligheder. Da siger jeg ofte nej, vi er ikke hemmelige, du finder os i telefonbogen og på internettet, så det siger vi ikke er hemmelige. Men på trods af at vi er åbne, så er der ikke mange som spørger: Hvem er Tempel Ridder? Og hvad er Tempel Ridder Ordenen?

Vi som ved og kender de åndelige menneskeløftende værdier som vi Tempel Ridder brødre forvalter, burde forundres over at der ikke står en massiv kø foran vore tempelporte, en kø af mænd som ønsker at dele disse værdier med os. Ja, for jeg nægter at tro at vi er eksklusive, at vi ikke med glæde vil dele disse værdier med mange - jo flere jo bedre.

Men spørgsmålet stilles ikke - eller alt for sjældent: Hvem er Tempel Ridder - og i forlængelse af dette: Måske er jeg en? Måske kunne jeg blive en?

Da nærmer vi os kernen: Hvad eller hvem skulle få dem til at stille spørgsmålet? Svaret på dette er vel også indlysende: Hver enkelt af os har den opgave. Hver enkelt af os er en udsending til verden rundt omkring os, en udsending med et stort og enkelt budskab: Tempel Ridder Ordenen findes, og jeg kan svare på dit spørgsmål, hvem som er Tempel Ridder. VI har faktisk mange muligheder til at vække nysgerrighed hos dem vi møder, og opmuntre til at spørgsmålet stilles.

En så enkel ting som vor jakkemærker, trianglen med de tre indre triangler, er en sådan indfaldsport. Det er en konkret ting som ikke bare er et kendemærke for os, men også en invitation til udenforstående: Hvad er det du har på dit revers? Det samme mærke kan sidde på din bilrude og vække den samme nysgerrighed. Og skulle du havne i en situation hvor du må afslå et tilbud om alkohol, kan du jo svare: "nej tak, jeg er Tempel Ridder". Sandt nok, ikke den mest gunstige lejlighed til at hverve en ny bror - men du har markeret dit standpunkt - og knyttet det til ordenen, og inviterer til næste spørgsmål: Hvem er Tempel Ridder?

Måske er dette vor største opgave for tiden; at vise vi findes og at finde anledning til at fortælle hvem vi er, hvad vi er og hvad vi har at give.

Måske det faktum, at vi arbejder efter en metode som kræver en gradvis indføring i vor lære, har smittet af over på de dele af vor virksomhed som hverken er lukket eller hemmeligt. Det faktum, at vi deler kundskaber som vi holder indenfor vor egen kreds må ikke fordunkle det anden faktum, at denne kreds er åben for alle som vil dele disse kundskaber med os. Forudsætningen er også klar. Og fyldes af mange med fuld mund: Elske Gud, elske fædrelandet, elske vor næste - og accept for et princip om renhed i tanker, ord og gerninger.

Dette fortæller i hvert fald mig, at der findes mange Tempel Riddere ude i samfundet, som ikke er Tempel Riddere - for at formulere det lidt paradoksalt. Og det er mænd som trænger til Ordenen, og som Ordenen trænger til. Men vi må få dem til at stille spørgsmålet: "Hvem er Tempel Ridder?" og så er det op til os at kunne svare: "DU er Tempel Ridder, dine brødre venter på at ønske dig velkommen i broderkredsen".


Jostein Gjersvig
M i RT Kong Sverre

 
 

 

 

 


 

   

Nyheder:
 
Tilmeld RSS nyheder

 


 

 

Copyright 3dhuset.dk