Forside

Om Tempelridderne

Ordenens Lov

Templer og Udposter

Ordenens ledelse

Intern

Nationale sider

Kontakt os

Diverse

Grundvold1. Tempel Ridder Ordenens formål er at føre mænd med samme etiske og sociale interesser sammen i et broderskab bygget på kærlighed og troskab.
 
2. Broderskabets læresætninger ønsker at befæste de dyder hos brødrene som karakteriserer mænd af ære.
 
3.
 
Broderskabet kræver, at ethvert medlem i sit forhold til sine ordensbrødre udviser sandt broderskab og at han arbejder for broderskabstankens virkeliggørelse i det daglige liv.
 
4.
 
Broderskabet bestemmer selv de former og midler hvormed det — uden at krænke den enkelte broders samvittighed — forventer bedst at kunne opfylde sin opgave.
 
5. Broderskabets regler påbyder fra gammel tid, at kun mænd kan optages i Ordenen.
 
6. Broderskabets lære har et sådant indhold, at der kræves en ædel karakter og moden forstand samt interesse for ideelt arbejde for at opnå medlemskab.
 
7. Broderskabet kræver, at dets medlemmer afholder sig fra berusende midler af enhver art, og at de ser med forståelse på ædruelighedsarbejdet.
 
8.
 
Broderskabet giver ethvert medlem fuld frihed i religiøse og politiske spørgsmål, men det er enhver Tempel Ridders pligt at følge sin samvittigheds røst og at lade sig vejlede af kærligheden til Gud, fædrelandet og sin næste.
 
9. Broderskabet ser i hvert medlem kun mennesket og fæster sig ikke ved herkomst, rigdom eller andre timelige fordele.
 
10
 
Broderskabet vil give støtte og hjælp til trængende når det er nødvendigt, men en Tempel Ridder kræver ikke hjælp for sig selv under henvisning til sit medlemskab i Ordenen.
 
11.
 
Broderskabet kræver, at dets medlemmer følger Ordenens love og de anvisninger Ordenen giver i alt som har forbindelse med ordenspligterne, samt at de flittigt deltager i Broderskabets sammenkomster.
 
12
 
Broderskabets tavhedsløfte er bindende for livet.  

 

 

 

 

 

 

Nyheder:
 
Tilmeld RSS nyheder

 


 

 

Copyright 3dhuset.dk